Celem Klubu Maluszka Różowy Słoń jest rozwijanie umiejętności i zdolności naszych podopiecznych


Odkrywamy z dziećmi tajemnice świata przyrody, rozwijamy ich zdolności artystyczne, dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które będą potrzebne, aby sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, pozwalamy  im na rozwój ich osobowości.

przedszkole językowe Białołęka

Uczymy dzieci samodzielności, dzielenia się, nawiązywania relacji z innymi, zasad współpracy w grupie oraz zachowań społecznych.

przedszkole językowe Białołęka

Dbamy o to, by dzieci w atmosferze radości i zabawy odkrywały świat w naszym Klubie Malucha. Zapewniamy ciekawy program edukacyjny.

przedszkole językowe Białołęka

Zajęcia organizujemy tak, by zachować równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, przebywaniem na świeżym powietrzu oraz zajęciami dydaktycznymi.

Plan dnia

6:30 - 9:00

Przywitanie dzieci, gry i zabawy ogólnorozwojowe

9:00 - 9:30

Śniadanie

9:30 - 11:00

Język angielski, zajęcia teatralne, umuzykalniające, rytmika, gimnastyka korekcyjna, wyjście na plac zabaw

11:15 - 11:30

Obiad I

11:30 - 13:00

Leżakowanie dla chętnych, gry i zabawy relaksacyjne

13:15 - 13:45

Obiad II i podwieczorek

14:00 - 17:30

Gry i zabawy w grupach, rozchodzenie się dzieci

15.45

posiłek

Zajęcia dla Maluszków

Montessori - elementy

przedszkole językowe Białołęka

codziennie

E.E Gordon - zajęcia muzyczno-ruchowe

przedszkole językowe Białołęka

codziennie

Dennisona - elementy terapii

przedszkole językowe Białołęka

codziennie

Weroniki Sherborne - ruch rozwijający

przedszkole językowe Białołęka

codziennie

Język angielski

przedszkole językowe Białołęka

2 razy w tygodniu

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze

przedszkole językowe Białołęka

codziennie

Warsztaty kulinarne

przedszkole językowe Białołęka

2 razy w miesiacu

Spektakle teatralne

przedszkole językowe Białołęka

Zajęcia przyrodnicze

przedszkole językowe Białołęka

ZAJĘCIA TEMATYCZNE

przedszkole językowe Białołęka

Mały ogrodnik

To spotkania z przyrodą, dzięki którym dzieci nauczą się odpowiedzialności za ekosystem, którego są częścią. 

Mali ogrodnicy będą dumni z własnych upraw, staną się bacznymi obserwatorami oraz cierpliwymi opiekunami przydzielonych im roślin. Celem zajęć przyrodniczych prowadzonych w naszym Przedszkolu jest zainteresowanie dzieci przyrodą, poznawanie roślin i zwierząt zamieszkujących naszą planetę oraz najbliższe otoczenie, kształtowanie świadomości ekologicznej, a także postawy opiekuńczej i odpowiedzialności.

W ramach zajęć „Mały ogrodnik” -  w każdym miesiącu odbywa się cykl zajęć poświęconych poznaniu przez maluchy świata przyrody, dzięki czemu pogłębiamy wiadomości na temat roślin i zwierząt. W ramach tych zajęć chcemy stworzyć kolorowy zakątek pełen ciekawych roślin, które dzieci same wyhodują, wysadzą oraz wspólnie będą obserwować i pielęgnować.

Integralna edukacja

Edukkacja z elementami metody Montessori

przedszkole językowe Białołęka

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z Nauczycielami Montessori.

przedszkole Białołęka

PORZĄDEK

Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

klub malucha Białołęka

SAMODZIELNOŚĆ

Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

przedszkole Tarchomin

SPOŁECZNE SZCZEGÓŁY

Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci się uczą przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

żłobek Żerań

KONCETRACJA

Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

żłobek Żerań

OBESRWACJA

Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

przedszkole Tarchomin

LEKCJE CISZY

Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych

klub malucha Białołęka

INDYWIDUALNA OPIEKA

Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Język angielski

Zajęcia językowe w naszym Klubiku Maluszka prowadzi Akademia Językowa


Na zajęciach wdrażamy autorski program „Clever Kids”, który został opracowany przez doświadczonych metodyków i lektorów, w oparciu o materiały naszego patrona metodycznego – Macmillan, wytyczne MEN, metodę Super Simple Songs, a przede wszystkim o nasze własne doświadczenia w pracy z najmłodszymi.

Nasze zajęcia to połączenie zabawy, muzyki, sztuki i ruchu. Tu nie ma miejsca na nudę. Uczymy bawiąc, bawimy ucząc – wykorzystanie imersji i zabawy, jako głównych ścieżek prowadzenia trzech segmentów zajęć: powtarzania, wprowadzania i utrwalania, dzięki czemu dzieci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę językową, ale także cały czas utrwalają tę dotychczas zdobytą. Za nasze innowacyjne podejście do nauczania odznaczeni zostaliśmy przez MEN „Miejscem Odkrywania Talentów”, a przez Rzecznika Praw Dziecka „Znakiem Jakości KidZone”. Nasza kadra to świetnie przygotowani merytorycznie, jak i pedagogicznie lektorzy, dla których praca z dziećmi to prawdziwa przyjemność. Prowadzone przez nas zajęcia są regularnie nadzorowane i hospitowane przez naszego metodyka, który czuwa również nad prawidłową realizacją programu nauczania oraz regularnymi szkoleniami naszej kadry.

Prywatne przedszkole
Różowy Słoń

ul. Szczupacza 3
03-195 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
6:30 - 18:00