Wychowanie metodą Montessori na warszawskiej Białołęce „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Według dr Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialność za siebie i świat. Istota pedagogiki sprowadza się do rozwijania indywidualnych cech osobowości, poszerzania wiedzy; stwierdza, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się we własnym tempie, aby uczyć się szybciej i efektywniej.

Kochani rodzice, razem towarzyszymy Waszemu dziecku w rozwoju, aby:

 • w istotny sposób wpływać na Jego poczucie bezpieczeństwa;
 • stawiać przed nim wyzwania odpowiednie do etapu Jego rozwoju;
 • zachęcać do działań, które zdaniem dziecka przekraczają Jego aktualne możliwości;
 • dyskretnie pomagać osiągnąć cele w mniemaniu dziecka nieosiągalne;
 • zachęcać do poszukiwania niestandardowych środków działania, do tworzenia;
 • cieszyć się razem z dzieckiem z osiągniętego sukcesu;
 • towarzyszyć mu w chwilach drobnych niepowodzeń i wielkich klęsk; 

 

Cechy Pedagogiki Montessori

 • rozwija indywidualne cechy osobowości dziecka,
 • kształtuje i formuje postawę oraz światopogląd,
 • rozwija samodzielność i wiarę we własne umiejętności,
 • uczy koncentracji uwagi, ćwiczy umiejętność skupienia i pamięć,
 • uczy szacunku do innych, siebie samego i do pracy,
 • jest skierowana na dziecko,
 • respektuje jego potrzeby i zainteresowania,
 • uczy prawidłowych relacji z otoczeniem,
 • uczy współpracy i współdziałania,
 • uczy przez działanie,
 • czerpie z naturalnej ciekawości dziecka otaczającym je światem,
 • pozwala samodzielnie odkrywać kolejne tajemnice.

Reguły swobodnej pracy, skierowane do ucznia:

 • Nie przeszkadzaj innym w pracy.
 • Nie mów głośno, wystarczy szept.
 • Doprowadź każdą pracę do końca.
 • Bądź rzetelny w samokontroli.
 • Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku.
 • Chętnie pomagaj innym w pracy.
 • Każdą pomoc odstawiaj na stałe miejsce.

 

Cele edukacyjne realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
 • umiłowaniu rzeczywistości i otoczenia.

Marzec

Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną: coraz dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu.
 • Poznanie zwiastunów wiosny: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pierwszych pąków na drzewach i krzewach.
 • Przyloty ptaków: bociany

Założenie w sali „zielonego ogródka” - zajęcia MAŁY OGRODNIK

 • Poznanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (woda, gleba, powietrze itd.)
 • Opowiadanie dzieciom skąd się biorą rośliny, pokazanie nasion, bulw.
 • Wdrażanie do systematycznego pielęgnowania roślin, obserwacja wzrostu roślin.
 • Wykonanie kwiatów z bibuły.
 • Poznawanie popularnych kwiatów doniczkowych.
 • Pokazanie, jakie narzędzia są potrzebne do wykonywania prac w ogródku.
 • Zabawy ruchowe

3. 18.03 – Międzynarodowy Dzień Słońca.

 • Wiersz o marcu – polskie przysłowia.
 • Pogadanka na temat znaczenia promieni słonecznych dla ludzi, zwierząt i roślin

4. 21.III– Pierwszy Dzień Wiosny

 • Powitanie wiosny
 • Opowiadanie, na czym polega tradycja topienia marzanny, parady wiosenne.
 • Zabawy ruchowe deszczyk pada, słońce świeci.
 • Aktualizacja kącików przyrody i przygotowywanie się do świąt.
 • Przygotowania do świąt wielkanocnyc; tradycjach wielkanocnych itp.
 • Zajęcia plastyczne – różne techniki malowania pisanek.
 • Wykonywanie baranów i kurczaków

Kwiecień

1. IV– Międzynarodowy Dzień Ptaków

 • Omówienie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode).
 • Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów o ptakach.
 • Zajęcia plastyczne – papieroplastyka wykonywanie ptaka z papieru.
 • Gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną.
 • Doświadczenie:  Jak olej działa na ptasie piórka – czyli jak bardzo szkodliwe jest zaśmiecanie jezior i rzek dla ptaków wodnych

1– 7 IV– Tydzień Czystości Wód- Spotkanie z kroplą wody – co to jest woda

 • Pogadanki, dyskusje ekologiczne, wdrażanie do racjonalnego gospodarowania wodą.
 • Zapoznanie ze znaczeniem wody dla życia na Ziemi.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Znajomość źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Poznanie sposobów ochrony i oszczędzania wody.
 • Podejmowanie działań na terenie Przedszkola i własnego domu zmierzających do zmniejszenia zużycia wody,
 • DOŚWIADCZENIE: jak wykonać bańki mydlane za pomocą słomki i szamponu

5. IV– Światowy Dzień Leśnika i Drzewiarza.

 • Obserwacja leśnej przyrody podczas spaceru w pobliżu Przedszkola, obserwowanie jak wygląda kora drzew.
 • Poznawanie drzew w najbliższym otoczeniu- uwrażliwienie dzieci, że drzew i krzewów nie należy niszczyć.
 • Podział drzew na liściaste i iglaste, liczenie drzew.
 • Zajęcia plastyczne- wyklejanie szkicu liścia plasteliną lub malowanie farbami.
 • Zabawy ruchowe

7. IV– Światowy Dzień Zdrowia

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Zajęcia Mały kuchcik.
 • Rozumienie konieczności spożywania żywności produkowanej metodami ekologicznymi

IV– Dzień Ziemi

 • Poznanie sposobów ratowania Ziemi, popularyzowanie haseł proekologicznych, pogadanki dyskusje,
 • Unikanie korzystania z plastikowych opakowań i reklamówek,
 • Warzywa i owoce: rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • Owoce Polskie i egzotyczne, liczenie owoców i warzyw
 • Owoce smaczne i zdrowe,- wykonanie sałatki owocowej
 • Zabawy ruchowe „ nie depcz grządek”.
 • Zajęcia plastyczne – dzieci rysują szkic owocu a potem wyklejają wydzieranką z papieru kolorowego
 • Porządkowanie terenu Przedszkolnego.
 • Pielęgnowanie roślin w kąciku przyrody

25. IV– Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 • Szukamy źródeł hałasu w najbliższej okolicy.
 • Uczymy się mówić i bawić ciszej

Maj

Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy

 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperyment.
 • Wykonywanie wiatraczków z kartonu.
 • Oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np: tulipany, nasturcje, lilie; omówienie ich budowy oraz etapów rozwojowych

15. V– Święto Polskiej Niezapominajki

 • Szukanie polnych niezapominajek.
 • Wykonanie niezapominajkowych dzieł sztuki.
 • Obserwacja owadów, poznawanie pszczół, motyli.
 • Wykonywanie motyla za pomocą różnych form plastycznych

15. V– Dzień bez Samochodu

 • Rozumienie potrzeby ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalin w powietrzu.
 • Uświadomienie roli wycieczek pieszych i rowerowych dla zdrowia i środowiska.
 • Wyrażanie piękna przyrody za pomocą środków plastycznych, literackich

31. V– Dzień Bociana

 • Poznanie zwyczajów i wyglądu bociana.
 • Zabawy ruchowe bocian i żabki.
 • Co wiemy o żabkach – opowiadanie historii żabki.
 • Zajęcia plastyczne żabka.

Prywatne przedszkole
Różowy Słoń

ul. Szczupacza 3
03-195 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
6:30 - 18:00